Vi som jobbar här

Kurt "Kurre" Granström

Installatör, Uppslagsverk

kurt@granstromsgruppen.se


Niclas Granström

Installatör

niclas@granstromsgruppen.se


Timmy Rosén

Installatör

timmy@granstromsgruppen.se


Tobias Granström

Installatör

tobias@granstromsgruppen.se


Simon Cederlöf

Installatör

simon@granstromsgruppen.se


Johan Granström

Säljare, Offerter

johan@granstromsgruppen.se


Marcus Malm

Installatör

marcus.m@granstromsgruppen.se